MUBIL Eskuzaitzetan kokatuko da, Donostian.

Honakoez osatuko da:

  • Azalera guztira: erabilera industrialerako lurzatiak: 307.103 M2
  • Gunerako erabiliko den azalera, arloko enpresak ezartzen laguntzeko: 48.000m2
  • MUBIL Gipuzkoako Elektromugikortasunaren Zentroa jartzeko erabiliko den azalera: 10.000m2